historie Plus: Jan Blažej Santini-Aichel

Pořad o mimořádném barokním architektovi. K poslechu online. https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hcGkucm96aGxhcy5jei9kYXRhL3YyL3BvZGNhc3Qvc2hvdy82NTA0NzM1LnJzcw/episode/ODIwODk5OQ?ep=14

Jean-Etienne Liotard – The Chocolate girl /kolem 1740/

Jedním z nejslavnějších obrazů drážďanské sbírky je nepochybně Čokoládová dívka od švýcarského malíře Jeana-Etienna Liotarda. Na přelomu čtyřicátých a padesátých let 18. století jej do své sbírky zakoupil polský král a saský kurfiřt August III. Velmi zajímavý je úryvek z jeho dopisu příteli Pierre-Jean Mariette z roku 1751: „I have bought a pastel picture about […]