U řezbáře

Dnes jsme se byli s tátou podívat u pana řezbáře. Nádhera! Co dokáže vytvořit z prostého geometrického obrazce, jak jeho ruce sebejistě tančí s jedovatě ostrou čepelí a do poddajného dřeva zhmotňuje myšlenku, promítá lidského ducha. Velmi obdivuji rukodělnou práci. Jeho pohyby s kouskem dřívka v ruce jsou balet.

image

Sainsbury´s christmas advert

Christmas truce. Vánoční příměří, které proběhlo zcela spontánně mezi řadovými vojáky na frontě o Vánocích 1914. Jeden z nejsilnějších okamžiků 20. století, o kterém už byly natočeny dva filmy a teď i tahle reklama obchoďáku Sainsbury. Mě to teda dojalo.

Stoleté výročí Velké války

Dnes je to přesně 100 let, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku a započal tak válečný konflikt celosvětových rozměrů, již současníky nazývaný Velká válka.

Začala válka, která kompletně změnila společnost a svět. Válka, která definitivně ukončila feudální období (i když v této době fungovalo již jen nominálně a jen někde) a otevřela cestu k moderní společnosti, jejíž základy jsou položeny na zcela odlišném filosofickém rámci. Válka, ze které se zrodila nová Střední Evropa a nové světové supervelmoci USA a Sovětský svaz. Válka, která je rovněž příčinou neuvěřitelně dynamického rozvoje průmyslu a vědy, z čehož čerpáme dodnes. Tato válka se odehrála ve dvou dějstvích a definitivně skončila až 2. září 1945 kapitulací Japonska po svržení atomových bomb na Nagasaki a Hirošimu.

V létě 1914 si nikdo ze současníků nedokázal představit, že se první dějství války protáhne na dlouhé čtyři roky a co všechno změní doba plná strádání a bolestných ztrát nejbližších. Setrvejme dnes alespoň na chvíli v tiché vzpomínce za padlé.

Karol Molnár na Komorním hrádku

25. června 2013 se konala večerní výstava Karola Molnára ze soukromých sbírek, které jsou aktuálně v dosahu. Jelikož Molnárova díla nejsou součástí sbírek veřejných institucí, je každá taková akce zajímavá. 

K dění mě přizval organizátor Pavel Šmidrkal asi měsíc před konáním události s tím, abych mu na večerní vernisáži pomohl provést hosty instalací. Katalog k výstavě byl již vytištěn, díla na výstavu přiřazena. Zhostil jsem se tedy úkolu průvodce, jak nejlépe šlo.