Čtyři abstrakce od Karola Molnára v únorové aukci artkunst galerie

Do 23. aukce artkunst galerie se dostal soubor čtyř abstrakcí od Karola Molnára. Nebál bych se říct, že jde o zcela mimořádnou událost. Nedávno jsem tady psal, jak se na trhu objevují málo a většinou putují rovnou ke sběratelům, a najednou takovéhle překvapení. Prohlídka položek bude od 22.2. v sídle galerie. Určitě se zajdu podívat, abych zjistil, co a jak.

Na okraj bych k těmto druhům abstrakcí od KM chtěl dodat, že na trhu a mezi sběrately koluje mýtus o jejich vročení. Skoro všude se uvádí, že jde o léta 1939/1940. Zrodilo se to v hlavě jednoho nadšence do umění, který se kdysi dostal k většímu souboru Molnárových děl a myslel si, že když bude všechno datovat do „pařížského období“, lépe svou investici zhodnotí. Jelikož je to nadšenec agilní a velmi akční, uspořádal několik drobných prezentací a sestavil pár brožurek, čímž mezi sběratelskou veřejností rozšířil svou interpretaci. Jenže z mého dosavadního výzkumu vyplývá, že první nefigurativní tvorba se u Molnára začala objevovat až po roce 1941 v Anglii a kompozice z této doby mají úplně jiný charakter i jiná východiska než v aukci nabízené. Tento typ Molnárových abstrakcí totiž pochází až z poválečného Československa. To pochopitelně jejich kvalitu nijak nesnižuje. Naopak si myslím, že přesná informace dílu KM jen pomůže.

UPDATE:
Položka č. 12 šla za vyvolávací cenu 27.000 Kč + 22% provize z prodeje
Položka č. 13 docílila 43.000 Kč + 22% provize z prodeje
Položka č. 14 docílila 29.000 Kč + 22% provize z prodeje
Položka č. 15 docílila 35.000 Kč + 22% provize z prodeje

Karol Molnár? v eAntiku

Před pár dny se na mě obrátil jeden ze sběratelů, že shání obraz od Karola Molnára a v eAntiku narazil na tento: Koupání, inzerovaný za 35.000 Kč. Nebyl si ale jistý, zda se o Molnára opravdu jedná. Na základě inzerované fotografie jsem pojal podezření, že se objevil další padělek. Kostrbatá signatura monogramem; vročení, které pro tuto dobu již neodpovídá Molnárovu uměleckému vývoji; toporné podání figur i okolní krajiny; v určitých, pro Molnára příznačných, detailech příliš chaotický štětec a také absence studie k uvedené kompozici. To byly indicie, které nevypovídaly ve prospěch autenticity díla. Zájemcům jsem nabídl, že se na obraz zajdeme podívat spolu, jelikož závazné rozhodnutí nelze provést na základě nedostatečně kvalitní fotografie na internetu.

obraz nabízený jako „Karol Molnár: Koupání, 1938“. Olej na plátně 52 x 42cm (64 x 54cm včetně rámu). signováno monogramem MK. foto: eAntik.cz

Po zhlédnutí obrazu na vlastní oči a při srovnání s mým katalogem Molnárových prací, bylo jasné, že je tento obraz sporný. Vysvětlím. Z Molnárových velmi raných prací vyplývá, že měl obrovský talent – jeho kresby z jinošských let působí sice naivně a neškoleně, ale jsou líbezné. Když během nástupu na Ukrajinskou akademii a posléze AVU začal své umění řešit hlouběji a rovněž začal jako nezkušený důsledněji pracovat s olejem, můžeme v jeho díle vysledovat určitý obrat k plošnosti a strohosti – zejména v práci s tvary a světlem. V tomto období velice usilovného hledání vlastního výrazu a zkoumání možností moderní malby, tedy během studií mezi lety 1929 – 1936/37, vzniklo mnoho typicky školních prací (ateliérové školní akty a zátiší, nepřeberné množství kreseb, skic apod.), stejně tak celá řada volnějších děl – např. krajinomalby či  jeho oblíbené figurální kompozice inspirované malíři rané moderny. Později v letech 1937/38 už byl na AVU čestným absolventem s možností využívat ateliéry Akademie ke své volné tvorbě. V letech 1938/39 pak působil jako stipendista u Františka Kupky v Paříži. V této době už byl na počátku svého uměleckého vrcholu, který se plně dostavil během válečných let. Z Anglie se v roce 1945 vracel do Československa už jako plně vyzrálý umělec.

Z letmého náčrtu v předchozím odstavci vyplývá, stejně tak z množství jednoznačně zařaditelných kreseb, maleb i akvarelů (které zde nemohu nyní kompletně publikovat), že v roce 1938 byl KM ve zcela jiném malířském „levelu“, než vidíme na výše uvedeném obrazu. Ovšem, i kdybychom si odmysleli vročení 38, stejně tento výjev ani moc nepasuje do dřívějších studijních let. I když měl v tomto období silné výrazové výkyvy, vždy je patrný jeho charakteristický rukopis. Ten je totiž v mnoha ohledech mnohem dynamičtější a uvolněnější, než vidíme zde.

U obrazu Koupání, monogram KM 38, zkrátka zatím existují silné pochybnosti o autenticitě. Přípisy na zadní straně blindrámu nic neznamenají, jelikož jsou sekundární a mohl je tam napsat kdokoliv. Že je plátno na novém blindrámu rovněž není podstatné, ovšem s ohledem na historii Molnárovy pozůstalosti už by mohla hrát roli adjustace. Jenže ta v tomto případě také nesedí. Pokud se v budoucnu neobjeví přípravná kresba nebo akvarel (například s vlastnoručními Molnárovými přípisy) nebo i olejová varianta téhož motivu, jak je běžné u celé řady jiných Molnárových kompozic (a to zejména z období 30. a 40. let), nedá se s jistotou pravost díla potvrdit.

Karol Molnár: Days we live, 1942

Karol Molnár: Days we live, 1942, kolorovaná kresba na papíře, 18 x 20 cm. Soukromá sbírka.

Udělal jsem si ke svátku radost a koupil si skicu Karola Molnára ze série Days we live z roku 1942. Dílko je to malé. Vizuálně taky není příliš atraktivní a do začínající sbírky bych ho asi nedoporučil, ale když se o KM zajímáte a rozplétáte jeho práci jako detektivku, musíte takovou kresbu ocenit. Je nabitá informacemi. Za prvé – je to skica k většímu oleji, který znám, a datuje jej. To je super. Pak má přípis, že to bylo vystaveno v National Gallery v rámci výstav vojenských spojenců. O této válečné kulturní iniciativě už Angličané leccos napsali. Pak můžeme vyčíst, že Molnár na tom v roce 1942 nebyl s angličtinou kdo ví jak dobře a nakonec je senzační informace o darování obrazu jugoslávskému králi, který tou dobou pobýval v Británii v exilu. Takže existoval kromě té známé varianty ještě nějaký další? Něco jako „finální“ verze, kterou pustil do světa? A kde je?

Spoustu z těch informací znám už z jiných skic, ale je vždycky skvělé, když se najde další! No… ale nemůžu říct, že jsem to koupil levně – 2900 Kč + 20% provize. To rozhodně není málo.