V nadcházející aukci společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery k 14.5. 2017 se opět objevilo dílo od československého malíře Karola Molnára. Oproti předchozí abstraktní kompozici, která nakonec z vyvolávací ceny 10.000 Kč dosáhla prodejní ceny 56.400 Kč (včetně provize), se nyní jedná o expresivní krajinu. Otázka je, jak si dnes tento námět u sběratelů povede. Nutno podotknout, že Molnárovy abstrakce jsou ve sběratelských kruzích velmi ceněné a jeho figurativní umění zatím na svůj čas stále čeká.

olej na lepence, 41,5 x 33,5 cm

Dynamické dílo, jehož ústředním motivem je cesta dvou postav rozvířenou krajinou, pravděpodobně pochází ze závěru 60. let 20. století. Rozměrově i provedením se řadí k celé sérii autorových děl z tohoto období, kdy již malíř opustil zaměstnání v Archivu Vojenského historického ústavu a mohl se plně a soustavně věnovat tvorbě. Z uvolněného rukopisu je cítit celoživotní malířská zkušenost, stejně tak již autorovo vidění ovlivňovala zhoršující se oční choroba. Možná pod tíhou posunutého barevného spektra se Karol Molnár začal ke konci 60. let obracet více ke snovým, až fantaskním, motivům. Nabízené dílo je tématicky zajímavé, protože většina děl z tohoto období pracuje s motivem volné jízdy krajinou. Nepřehledná až chaoticky nepřátelská krajina může být i odkaz k vracejícím se zážitkům z druhé světové války, kterou strávil jako příslušník čs. armády v Anglii.

Mohu na tomto místě potvrdit, že se o dílo Karola Molnára opravdu jedná. Také vím, že pochází z významné pražské sbírky, z níž se před časem objevilo více Molnárových obrazů. Pokud někdo ze sběratelů hledá do své kolekce i zastoupení jeho pozdní tvorby, určitě by měl tuto akvizici zvážit.