Ivan Steiger je zejména karikaturista, proto není překvapením, že zkratku používá i ve své malířské tvorbě. Jeho výtvarným východiskem je surové umění (Art Brut) a dokáže jím vyjádřit veselá i závažnější témata. Díla nebyla nijak chronologicky řazena a z výstavy jsem nabyl dojmu, že své formě zůstal věrný celý život. Přesto mě několik děl zaujalo velmi nevšední technikou. Ivan Steiger se celý život pohybuje kolem tisku, čímž se patrně dá vysvětlit použití techniky, která svou měkkostí imituje ofsetový tisk.

Ivan Steiger: Gate 26
Ivan Steiger: Gate 26
Ivan Steiger: Gate 26 (makro detail)
Ivan Steiger: Gate 26 (makro detail)

Jedná se o velmi jemně rozprášené akrylové barvy na pískovaný povrch. Z dálky se skutečně zdá, že se jedná o reprodukci malby, ale zrno barev je naneseno nepravidelné, což by tiskařský stroj nezvládl. Na této rozprášené malbě jsou pak ještě hutné nánosy štětcem. Obraz tak získává na plasticitě.

Malby Ivana Steigera někdy zamrazí svou nehybností, jindy rozesmějí milou lyričností, která se skrývá za surovým a dynamickým výrazem. I když jsem měl ze začátku problém nalézt s autorem společnou notu, nakonec se mi to povedlo a z výstavy jsem odcházel spokojený.