Obraz pro dnešní den je dvojice s názvem Objemy v prostoru. Autorem je vynikající textilní výtvarník Antonín Kybal (1901 – 1971). Jeho výstavu, která obsahuje především textilní práce a jejich kresebné návrhy, můžete navštívit v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích do 25. září 2011.