Možná jsem zvláštní, ale líbí se mi tento obraz. Jedná se o krajinu Františka Daňka-Sedláčka. Poměrně známý krajinář žijící v letech 1892 – 1974. Nepatřil k nejdůležitější linii českých krajinářů z řad žáků Julia Mařáka, studoval totiž na AVU až ve 20. letech 20. století u prof. Vratislava Nechleby, ale přesto je sběrately vyhledávaný autor.

Jedná se o linii českého moderního umění, která divákovi neposkytuje psychický otřes z brutální umělcovy imaginace. Je v tom klid české krajiny, nenáročnost dělné duše. Dekorativní charakter podtrhuje zářivá barevnost. Poměrně zajímavé je i zdůraznění druhého plánu. Pestrobarevnou louku ukryl do stínu, čímž divákův první pohled nasměroval do hloubi panoramatu. Diagonálám a horizontálám pak vtipně oponuje skupina břízek, která uzavírá levou část prvního plánu. V rámci dějin umění se nejedná o nic zásadního, ani objevného, ale ducha doby tvoří zejména takoví malíři.

Obraz je krásnou ukázkou dekorativního akademismu první republiky.1)I když je dost možné, že ve skutečnosti vznikl až po 2. světové válce. Autor byl poměrně plodný až do smrti a o chronologii jeho díla se víceméně nic neví. Faktem ale zůstává, že svým rukopisem je zakotvený právě v období 20. a 30. let minulého století Malířské pojetí umě lavíruje mezi principy impresionismu, plenérovým realismem a plošným dekorativismem secese. Chybí tu samozřejmě typická secesní melancholie. Jakoby se pestrý akademismus 1. republiky úmyslně stavěl do opozice pochmurným symbolistním krajinkám. 

Poznámky

Poznámky
1 I když je dost možné, že ve skutečnosti vznikl až po 2. světové válce. Autor byl poměrně plodný až do smrti a o chronologii jeho díla se víceméně nic neví. Faktem ale zůstává, že svým rukopisem je zakotvený právě v období 20. a 30. let minulého století