Z ranku politického umění, které obecně nemám vůbec rád, nicméně tento kus mě v souvislosti s celkovým děním v USA velmi pobavil. Jsem si jistý, že v době vzniku to mělo o chlup jiné konotace a víceméně šlo o vyjádření partnerství obou zemí po tolika letech studené války. Ovšem po 30 letech od rozpadu Sovětského svazu dostává dílo zase nový rozměr. Zejména s ohledem na velmi silnou pozici různých radikálních woke hnutí.

Celé mi to ještě otevírá jednu stále se opakující otázku – Máme nahlížet na dříve vzniklé umění jen z perspektivy jeho doby nebo do něj promítat i svou současnost?