via @sbírkynárodnígalerie

olej na plátně, 143,5 x 105 cm