Zhruba před 2 lety připravilo vedení MuO novou expozici českého moderního umění, respektive českého umění 20. století. Konečně jsem měl příležitost si jí projít a byl jsem velmi spokojen. V mansardě jsou vystaveni zástupci české klasické moderny a výběr Olomouckého muzea je více než důstojnou reprezentací základních uměleckých etap. Velmi mě potěšila expozice poválečného umění, kterému je v podstatě věnován mnohem větší prostor. Vedle zaběhlých jmen jako Mikuláš Medek, Jan Kotík nebo z mladších autorů Otakar Slavík a František Ronovský, je zde i zajímavé abstraktně lyrické dílo Ludmily Padrtové, nedávno objevené umělkyně z 50. let. Nezbývá než doporučit k navštívení.