Jak stoupá sběratelský zájem o dílo Karola Molnára, začínají se na trhu objevovat falza. Je to fenomén postihující v podstatě všechny významnější autory. Díky absenci přehledné monografie je u Molnára situace ohledně falz stále velmi nepřehledná. Jeho stylově bohaté dílo, dělící se na několik tvůrčích období, poskytuje nečestným obchodníkům poměrně široký prostor. Již v minulosti se objevilo několik falešných Molnárů i v renomovaných aukčních síních a jelikož zatím neexistuje přehledný katalog, nemohou si experti aukčních domů ověřit, zda se o klienty nabízeného Molnára skutečně jedná.

Dokud monografii nedokončím, tak se situace patrně nezlepší, ale aspoň zde mohu v rychlosti upozornit na výskyt níže zobrazeného sporného díla prezentovaného jako práci Karola Molnára. Na obrazu nekoresponduje s Molnárovou rukou vůbec nic. Ani stavba světla, ani kolorit, ani rukopis a v neposlední řadě ani signatura. Rozhodně nedoporučuji pořizovat toto dílo do sbírky. 

Pro úplnost jen dodám, že dílo bylo nabízeno 21.9. 2017 v Aukční síni Vltavín za vyvolávací cenu 5000 Kč a neprodalo se. Díky bohu.