Metropolitní muzeum v New Yorku zveřejnilo své fondy online. V součtu se jedná o takřka půl milionu děl. Ihned mě zajímalo, jaká je ve sbírkách přední světové instituce česká stopa.

Filtru „Czech republic“ celkem odpovídá 1460 položek. Největší zastoupení mají grafiky Václava Hollara, což je vzhledem k jeho působení v Londýně pochopitelné. Druhou významnou položkou je barokní sklo. Zde se potvrzuje legenda o výrazném exportu českého skla během 17. a 18. století. Zajímavá sbírka českého sklářství ale obsahuje i poháry, karafy a sklenice z období Biedermeieru, tedy z poloviny 19. století. Kolekci také doplňují ukázky lidových krojů a hezkou kuriozitou jsou například i staré dudy.

Z výtvarného umění 20. století najdeme 9 studií od Františka Kupky1)Zrovna v případě Kupky uvádí ve zkráceném popisu, že ho zajímal kubismus. To ale není pravda. Kupka ve skutečnosti kubismem, respektive pařížskými následovníky Picassa, opovrhoval. info: http://metmuseum.org/art/collection/search/480900 a jedno plátno Alfonse Muchy. I v tomto období jsou zastoupení čeští skláři (pochopitelně Moser) a najdeme zde například i porcelánovou kubistickou konvičku Pavla Janáka. Velmi zajímavé ale je zastoupení české fotografie. Kromě světoznámého Josefa Sudka a Františka Drtikola jsou zde i práce Jaromíra Funke, Miroslava Háka či Viléma Kříže. A zrovna fotografie ještě v našem prostředí nedošla plného obecného uznání.

Poznámky

Poznámky
1 Zrovna v případě Kupky uvádí ve zkráceném popisu, že ho zajímal kubismus. To ale není pravda. Kupka ve skutečnosti kubismem, respektive pařížskými následovníky Picassa, opovrhoval. info: http://metmuseum.org/art/collection/search/480900