Vytrvale se v našich myslích traduje, že roku 1946 proběhly poslední svobodné demokratické volby. Neproběhly. Byl totiž osekán výběr politických stran a například na venkově tradičně silná Agrární strana byla z voleb, respektive Národní fronty, vykázána. Vlastně byly k volbám připuštěny jen strany levicové.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/216452801400004/