25. června 2013 se konala večerní výstava Karola Molnára ze soukromých sbírek, které jsou aktuálně v dosahu. Jelikož Molnárova díla nejsou součástí sbírek veřejných institucí, je každá taková akce zajímavá. 

K dění mě přizval organizátor Pavel Šmidrkal asi měsíc před konáním události s tím, abych mu na večerní vernisáži pomohl provést hosty instalací. Katalog k výstavě byl již vytištěn, díla na výstavu přiřazena. Zhostil jsem se tedy úkolu průvodce, jak nejlépe šlo.