Obraz pro dnešní den pochází z palety malíře Václava Malého. Dr. Toman o něm ve svém slovníku píše, že je znám pro sytost a zářivost barev a pro citlivé zachycení světla.1)Prokop TOMAN: Nový slovník československých výtvarných umělců II. L-Ž, 1993, Ostrava, s. 70 Myslím, že toto dílo základní charakteristiku vystihuje. Ta veselost a bezprostřednost záběru mě baví.

Václav Malý se narodil roku 1874 a zemřel na podzim 1935. Patří tedy ke generaci 90. let 19. století, která již byla ovlivněná impresionismem. Zájem o toto umělecké vidění je i z dnešního obrazu patrné. Václav Malý ovšem nebyl „čistokrevným“ krajinářem jako Mařákovi žáci. AVU studoval v letech 1900 – 1906 v ateliérech prof. Brožíka a prof. Schweigera, tedy figuralistů. Figurativní malbě zůstal věrný po celý život a známý je především díky folklórním motivům z Chodska a Slovácka. Přesto se, tehdy velmi populární krajinomalbě, příležitostně věnoval. Ačkoliv jeho umělecký zájem neležel v avantgardě a rychlém sledu -ismů 1. poloviny 20. století, jednalo se o velmi talentovaného a dodnes sběrately oblíbeného autora.

Poznámky

Poznámky
1 Prokop TOMAN: Nový slovník československých výtvarných umělců II. L-Ž, 1993, Ostrava, s. 70