Obraz pro dnešní den je příjemná krajinomalba košického malíře Štefan Roskoványiho. Autor se narodil roku 1946 a zemřel v roce 2002. Již v dětství velmi rád a hojně kreslil, leč neměl ho příliš šťastné. V útlém věku mu zemřela matka a po pár letech i otec. Vyrůstal tedy u příbuzných a od 15ti let žil dokonce v dětském domově. Přesto se dokázal postavit na nohy a v polovině 60. letech získal maturitu na maďarském gymnáziu. Profesionálně se začal věnovat malbě až od 70. let, kdy byl roku 1971 přijat na VŠUP v Bratislavě. Generačně patří k žákům prof. Jána Želibského (z dalších se mezi ně řadí například náš Leopold Musil) a umělecky stavěl odkaz na moderně 20. let 20. století. Těžiště nacházel v krajinomalbě a sociální tématice.

Dnešní obraz představuje jeho charakteristický koloristický styl. Expresívní pojetí krajiny mě zaujalo vycítěnou kompozicí i smyslem pro barvy. Podle všeho je to podzim. A ten snad dneska konečně začal..