Olej na plátně; 195 x 266 cm; Kunstmuseum, Basilej.

Obraz pro dnešní den namaloval jeden z nejtalentovanějších malířů klasické moderny – němec Franz Marc (1880-1916). Z počátku byl ovlivněn expresionismem a sám se stal jedním z jeho předních představitelů. Roku 1911 spoluzaložil uměleckou skupinu Der Blaue Reiter, která sdružovala takové osobnosti jakými byly Vasilij Kandinskij, Paul Klee, August Macke, Alfred Kubin a další. Avšak pro Franze Marca byl expresionismus příliš těsný. Spíše se stal jeho uměleckým východiskem a viděním světa. V pozdějších dílech je cítit silné ovlivnění futurismem, fauvismem i kubismem. Osobitou syntézou zásadních -ismů Belle Époque dokázal vytvořit fenomenální díla předválečné avantgardy. Život a tvorbu Franze Marca tragicky přeťala první světová válka. Padnul 4. března 1916 u Verdunu.